วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รีวิว Battle Spirit ภาค5 ชุดที่ 6 King Master Edition ฺBSC14-2รีวิว Battle spirit ภาคที่ 5 ชุดที่ 6 X Rare Pack King Master Edition ฺBSC14-1